متولد چه ماهی هستی؟

متولد چه ماهی هستی

متولد چه ماهی هستی ؟ شاید شما هم قبول داشته باشید این سوال یکی از سوالات مهم برای ما انسان ها محسوب

می شود علت آن نیز هرچیزی می تواند باشد از حس کنجکاوی گرفته تا خرافاتی بودن و چیزهای دیگر.

این موضوع برای هشتاد درصد افراد جامعه اهمیت دارد . اینکه خوشان در چه ماهی به دنیا آمده اند و یا اینکه طرف مقابلشان .

همه ما با شنیدن ماه تولد شخص مقابل یک سری اخلاقات و روحیه خاص به ذهنمان می آید که کاری به درست و یا غلط بودن آن نداریم.

بعضی مواقع خوشحال می شویم گاهی اخم می کنیم گاهی خاطره بدی از فلان ماهی ها داریم گاهی متولدین ماه فلان را دوست داریم . و گاهی خصوصیت های مشترک بین ماه ها پیدا می کنیم .

به راستی آیا تولد افراد در ذاتشان تاثیر دارد ؟

آیا متولدین یک ماه با هم خصوصیات مشترک دارند ؟

آیا متولدین بعضی از ماه ها جذابند ؟

و یا برخی دیگر مغرور..

این سوالات حد اقل یکبار به ذهن هر کدام از ما آمده است .

شاید پاسخ درستی تا به امروز برای اینگونه سوالات نداشته باشیم . شاید خوب است که گاهی آنها را باور کنیم و گاهی خیر .متولد چه ماهی هستی

شاید برای عوض کردن روحیه مان برای دقایقی خوب باشد که با دانستن ماه تولد مقابل به بحث و جدال بپردازیم .

بسیاری از طالع بینی ها از قبیل چینی هندی فال قهوه و یا موارد دیگر وجو دارد که ذهن ما را به چالش می کشاند که آیا به راستی این ها راست هستند و یا تفریحی بیش نیستند .

طالع بینی تنها شامل ماه و یا سال نمی شود . افرادی که در طالع بینی خود را ماهر می دانند می توانند طالع بینی چهره و شخصیت و طالع بینی قد و بسیاری چیزهای دیگر را انجام دهند .

آیا با سمبل ماه ها آشنا هستید ؟

متولد چه ماهی هستی
متولد چه ماهی هستی

سمبل ماه فروردین را بشناسید

 • متولدین ماه فروردین آنها به دنبال دست یافتن به آرزوهایشان و برآورده ساختن توقعات خود در زندگی می باشند
 • متولدین ماه فروردین معروف به نوزاد طبیعت اند .
 • سمبل این ماه فروردین حیوان قوچ می باشد .
 • ماه فروردین عنصر وجودشان آتش است .
 • ماه فروردین روز مبارکشان سه شنبه می باشد
 • ماه فروردین گل محبوبشان رز سرخ می باشد .
 • ماه فروردین ستاره حاکم آن ها مارس (مریخ) است .
 • ماه فروردین فلز وجودشان آهن و سنگ خوش یمن آن ها الماس و یاقوت است .
 • ماه فروردین رنگ محبوب متولید ماه فروردین قرمز و صورتی روشن و عدد خوش یمنشان عدد 9 می باشد .
 • ماه فروردین این ماه “من هستم” شعار آن ها می باشد .

سمبل ماه اردیبهشت را بشناسید

 • ماه اردیبهشت تابع احساسات و عواطف درونی شان می باشند
 • سمبل ماه اردیبهشت حیوان گاو نر می باشد .
 • ماه اردیبهشت عنصر وجودشان خاک می باشد .
 • ماه اردیبهشت و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است .
 • ماه اردیبهشت همچنین رز صورتی ، گل محبوبشان هست
 • ماه اردیبهشت روزمبارکشان جمعه می باشد .
 • ماه اردیبهشت باید گفت متولدین این ماه شخصیت ثابتی دارند و “همه چیز مال من است” شعار آن ها می باشد .
 • متولدین ماه اردیبهشت معروف به طفل شیرخوار طبیعت اند
 • ماه اردیبهشت فلز وجودشان مس و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود می باشد .
 • ماه اردیبهشت رنگ محبوب متولید ماه اردیبهشت آبی آسمانی ، صورتی بنفش و عدد خوش یمنشان عدد 6 می باشد .

سمبل ماه خرداد را بشناسید

سمبل ماه خرداد دوقولوها می باشد

ماه خرداد از راه های عجیب و دستیابی به محبت هستند

ماه خرداد عنصر وجودشان هوا

ماه خرداد همچنین کاملیا ، گل محبوبشان است.

متولدین ماه خرداد شخصیت راوی دارند و “من فکر می کنم ” شعار آن ها می باشد .

ماه خرداد روز مبارکشان روز چار شنبه است.

متولدین ماه خرداد معروف به کودک طبیعت هستند

ماه خرداد ستاره حاکم آن ها مرکوری (عطارد) است .

ماه خرداد فلز وجودشان جیوه و سنگ خوش یمن آن ها زمرد کبود است .

ماه خرداد رنگ محبوب متولید ماه خرداد زرد ، سبز ، آبی و عدد خوش یمنشان عدد 5 است .

سمبل ماه تیر را بشناسید

 • سمبل ماه تیر حیوان خرچنگ است
 • ماه تیربرای دست یابی و رسیدن به خواسته خود به دنبال عشق و محبت خالص، حقیقت و ابدی می باشند
 • ماه تیرعنصر وجودشان آب است
 • ماه تیر این ماه بنفشه و لی لی ، گل محبوبشان است
 • ماه تیرروز مبارکشان روز دوشنبه می باشد .
 • متولدین ماه تیر معروف به تازه بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ماه می باشد .
 • ماه تیرفلز وجودشان نقره و سنگ خوش یمن آن ها مروارید می باشد .
 • ماه تیررنگ محبوب متولید ماه تیر سایه ای از رنگ های خاکستری و آبی و سبز و عدد خوش یمنشان عدد 2 است
 • متولدین ماه تیر شخصیت کاردینالی دارند و “من احساس می کنم” شعار آن ها می باشد .

سمبل ماه مرداد را بشناسید

 • سمبل ماه مرداد حیوان شیر است
 • ماه مرداد دادی ها عاشق دریافت گل، هدیه و توجه هستند
 • ماه مرداد عنصر وجودشان آتش
 • ماه مرداد همچنین آفتابگردان ، گل محبوبشان است
 • ماه مرداد روز مبارکشان روز یکشنبه می باشد .
 • متولدین ماه مرداد معروف به جوان طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها خورشید است .
 • ماه مرداد فلز وجودشان طلا و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت زرد می باشد .
 • ماه مرداد رنگ محبوب متولید ماه مرداد رنگ های غروب خورشید و عدد خوش یمنشان عدد 1 می باشد
 • ماه مرداد متولدین ماه مرداد شخصیت ثابتی دارند و “من اراده می کنم” شعار آن ها می باشد .

سمبل ماه شهریور را بشناسید

 • ماه شهریورسمبل ماه شهریور فرشته است
 • ماه شهریور برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود با احتیاط کامل، سنجیده، عقلانی و تدریجی عمل می کنند
 • ماه شهریور و عنصر وجودشان خاک
 • متولدین ماه شهریور شخصیت راوی دارند و “من تجزیه و تحلیل می کنم” شعار آن هاست .
 • ماه شهریورهمچنین Forgetmenot ، گل محبوبشان است
 • ماه شهریورروز مبارکشان روز چهارشنبه می باشد .
 • متولدین ماه شهریور معروف به بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ولکان و مرکوری است .
 • ماه شهریورفلز وجودشان پلاتین و سنگ خوش یمن آن ها عقیق سبز است .
 • ماه شهریوررنگ محبوب متولید ماه شهریور سایه ای از خاکستری ، سبز ، نقره ای و عدد خوش یمنشان عدد 5 است .

سمبل ماه مهر را بشناسید

 • سمبل ماه مهر ترازو است
 • ماه مهر از محیط های رمانتیک و خیال انگیز لذت زیادی می برند
 • ماه مهرعنصر وجودشان هوا
 • ماه مهرهمچنین رز سفید ، گل محبوبشان است و روز جمعه روز مبارکشان
 • متولدین ماه مهر معروف به “با آرمان و ازدواج” هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است .
 • ماه مهر فلز وجودشان مس درخشان و سنگ خوش یمن آن ها الماس و اوپال است .
 • ماه مهر رنگ محبوب متولید ماه مهر بژ و قهوه ای و عدد خوش یمنشان 6 است .
 • متولدین ماه مهر شخصیت کاردینالی دارند و “من تعادل برقرار می کنم” شعار آن هاست .

سمبل ماه آبان را بشناسید

 • سمبل ماه آبان حیوان عقرب است
 • ماه آبان آنها در مورد ازدواج، معمولا خواهان عشق در یک نگاه می باشند و به سرعت عاشق می شوند
 • ماه آبان عنصر وجودشان آب
 • ماه آبان همچنین ارکیده و رازقی ، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان .
 • متولدین ماه آبان معروف به “با آمان ها” هستند و ستاره حاکم آن ها پلوتو است .
 • ماه آبان فلز وجودشان آهن و سنگ خوش یمن سیلیس است .
 • ماه آبان رنگ محبوب متولید ماه آبان قرمز تیره و عدد خوش یمنشان 9 است .
 • متولدین ماه آبان شخصیت ثابتی دارند و “من آرزو میکنم” شعار آن هاست .متولد چه ماهی هستی

سمبل ماه آذر را بشناسید

سمبل ماه آذر اسب با سیمای انسان است

ماه آذربه آنها آزادی کامل دهید و با چون و چراهای بی دلیل و غیرمنطقی خود، هرگز مانع پیشرفت و موفقیت شان نشوید

ماه آذر عنصر وجودشان آتش .

ماه آذرهمچنین میخک ، گل محبوبشان است و روز پنجشنبه روز مبارکشان .

متولدین ماه آذر معروف به “با آرمان کسب اطلاعات” هستند و ستاره حاکم آن ها ژوپیتر (مشتری) است .

ماه آذر فلز وجودشان قلع و سنگ خوش یمن آن ها فیروزه است .

ماه آذر رنگ محبوب متولید ماه آذر ارغوانی و عدد خوش یمنشان 3 است .

متولدین ماه آذر شخصیت راوی دارند و “من میبینم” شعار آن هاست .

سمبل ماه دی را بشناسید

سمبل ماه دی حیوان بز است

ماه دی آنها علاقه شدیدی به کارشان دارند و شما هم لازم است به شغل و پیشه آنها اهمیت زیادی بدهید

ماه دی عنصر وجودشان خاک .

ماه دی همچنین ماگنولی ، گل محبوبشان است و روز شنبه روز مبارکشان .

متولدین ماه دی معروف به “با آرمان تجربه کردن” هستند و ستاره حاکم آن ها ساترن(زحل) است .

ماه دی فلز وجودشان سرب و سنگ خوش یمن آن ها عقیق رنگارنگ است .

ماه دی رنگ محبوب متولید ماه دی ماگنولی و عدد خوش یمنشان 8 است .

متولدین ماه دی شخصیت کاردینالی دارند و “من به کار میگیرم” شعار آن هاست .

سمبل ماه بهمن را بشناسید

سمبل ماه بهمن مرد و دلو است

ماه بهمن برای موفقیت و احساس رضایت در زندگی خود، نیاز به همسری ماجراجو و اهل مخاطره و ریسک دارند. 

ماه بهمن عنصر وجودشان هوا . همچنین نرگس ، گل محبوبشان است

ماه بهمن روز شنبه روز مبارکشان . متولدین ماه بهمن معروف به “با آرمان ایده آلیستی” هستند

ماه بهمن ستاره حاکم آن ها اورانوس است .

ماه بهمن فلز وجودشان اورانیوم و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود است .

ماه بهمن رنگ محبوب متولید ماه بهمن آبی آسمانی و عدد خوش یمنشان 4 است .

متولدین ماه بهمن شخصیت ثابتی دارند و “من می دانم” شعار آن هاست .

سمبل ماه اسفند را بشناسید

سمبل ماه اسفند حیوان ماهی است

ماه اسفند آنها از تماشای فیلم های سوزناک و رمانتیک به وجد می آیند

ماه اسفند عنصر وجودشان آب .

ماه اسفند همچنین بنفشه و لی لی ، گل محبوبشان است و روز پنجشنبه روز مبارکشان .

متولدین ماه اسفند معروف به “با آرمان تفویض” هستند و ستاره حاکم آن ها نپتون است .

ماه اسفند فلز وجودشان تشعشعی از فلزات مصنوعی و سنگ خوش یمن آن ها زمرد است .

رنگ محبوب متولید ماه اسفند سایه آبی و سبز دریایی و عدد خوش یمنشان 7 است .

متولدین ماه اسفند شخصیت راوی دارند و “من باور دارم” شعار آن هاست .

طالع بینی چیست ؟

آنچه معلوم است این است که ما انسانها دارای عقل هستیم و وبهتر است هیچ شخصی را بر مبنای ماه تولد و یا سال آن قضاوت نکنیم .متولد چه ماهی هستی

برگشت به بالا
بررسی تخصصی و خرید محصولات ارایشی و بهداشتی
خانه
جستوجو
تماس
ورود
X